Samen met je team of met andere betrokkenen naar een doel toe werken, op een gedragen en toffe manier. Als dat is wat je wil, is dit aanbod op jullie lijf geschreven! 

 

Deze workshop begint met het definiëren van jullie doel of visie. Dit kan de algemene visie van de organisatie zijn, maar even goed het doel dat je op het oog hebt i.v.m. een bepaald thema of verandering. Samen verkennen we wat jullie precies willen bereiken, en brengen we dat in beeld. Met die visie als kompas, stellen we een actieplan op. 

We brainstormen over mogelijke acties, en selecteren vervolgens die acties waar energie voor is én die impact zullen hebben. We beslissen samen wie wat en hoe zal aanpakken, en hoe dit opgevolgd wordt. Op die manier garanderen we dat het niet bij loze woorden blijft, maar dat jullie ook effectief de verandering zullen realiseren die je wenst. 

Deze dag is deels buiten, waar we al wandelend brainstormen. Dit zorgt voor een meer creatieve out-of-the-box blik. Het resultaat van die brainstorm leggen we samen via een gestructureerd gesprek en consentbesluitvorming. Op die manier bouwen we gaandeweg een totaalvisie én plan van aanpak op, dat gekend en gedragen is. En om te vermijden dat het proces stilvalt na deze dag, blikken we alvast vooruit: wanneer pakken jullie dit weer vast? Wat wil je tegen dan gerealiseerd hebben? 

 

Vrijblijvend kun je enkele maanden later een opvolgmoment plannen, om te evalueren waar jullie staan, en om bij te sturen of nog een stapje verder te zetten. Dit zorgt meteen voor een extra garantie op duurzame verandering. 

 

Bovendien wordt deze workshop afgestemd op jullie specifieke context en vraag. Meer weten? Stuur me via onderstaand formulier een bericht, en ik contacteer je voor een vrijblijvend gesprek.